Inlägg av admin

Kurs i endokrinologi för sjuksköterskor

I höst arrangerar Göteborgs Universitet en kurs i endokrinologi för sjuksköterskor. Information och ansökan om kursplats på: https://medicine.gu.se/utbildning/uppdragsutb/kurs-i-endokrinologi

Bristsituation Metopiron

HRA Pharma meddelar produktionsproblem för Metopiron. Bifogas förslag på alternativ behandling med Ketokonazol. Alternativ behandling (pdf, öppnas i nytt fönster)

European Board Examination in Endocrinology

Registration for the 2019 European Board Examination in Endocrinology, Diabetes and Metabolism will be open from 20 February to 20 March 2019. Following a successful introduction in 2018, the 2nd European Board Examination will be held on 12 June 2019 and will again be available to take locally at across Europe, allowing candidates to take […]

Nytt nummer av DiabetologNytt

Nytt nummer av DiabetologNytt, Nr 1 febr 2019 är publicerat av Svensk Förening för Diabetologi https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2-19_web_lowres.pdf