Inlägg av admin

Uppdaterade riktlinjer för diabetesvård

Socialstyrelsen har sett över rekommendationerna för diabetesvården. Detta för att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Den aktuella översynen gäller dels medicintekniska produkter för kontinuerlig subkutan glukosmätning och insulintillförsel, dels virtuell diabetesmottagning. Rekommendationer Hälso- och sjukvården bör erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med inter­mittent avläsning (FGM) till personer med typ 1-diabetes […]

Endokrindagarna 2019

Nu finns preliminära programmet för Endokrindagarna 2019. Gå in på endokrindagarna.se eller följ länken nedan för att se programmet. Länken: http://endokrindagarna.se/preliminart-program/

Pia Burman, Malmö – hedersledamot i ESE

Pia Burman har utsetts till hedersledamot (Honorary Membership) i European Society of Endocrinology med motivationen:”In recognition of her outstanding contribution to the Society in establishing and leading the development of ESE Guidelines and for providing support to the ESE Nurses’ Working Group”

CONSUL-kurs i diabetes och lipider

12-16 november, Grand Hotell Lund Avgift 10000 kr + moms För anmälan eller frågor kontakta kurssekreterare Ulrika Biörklund Brogren, Ulrika.BiorklundBrogren@skane.se