Consulkurser

Nordiska kurser för specialisering i endokrinologi (CONSUL-kurser) för blivande specialister inom endokrinologi och diabetologi.

Svenska Endokrinologföreningen arrangerar tillsammans med Norska endokrinologföreningen CONSUL-kurser för ST-läkare under utbildning till specialister i endokrinologi och diabetologi. Programmet omfattar 3 veckolånga kurser inom nedanstående områden och kurserna ges i följande ordning:

  1. Diabetes mellitus och diabetesrelaterad dyslipidemi.
  2. Hypofysens, binjurarnas och gonadernas sjukdomar.
  3. Thyroidea och kalcium relaterade sjukdomar.

Ambitionen är att hålla kurserna på en hög internationell nivå och kursinnehållet motsvarar målbeskrivningen för specialitén endokrinologi och diabetologi. Antalet deltagare är vanligen 40-50.

Kommande CONSUL-kurser:

2018 okt/nov Diabetes, Lund

Till kursen 

Genomförda CONSUL-kurser:

2017 okt/nov Hypofys, binjurar och gonader

Till kursen