Bristsituation Tiotil – alternativt preparat

Just nu råder brist på Tiotil som innehåller 50 mg propyltiouracil. Det är okänt när läkemedlet återkommer. Alternativ vara är Propycil 50 mg finns på licens.

http://www.janusinfo.se/Nyheter/Nyhetslista/2018/Brist-pa-propyltiouracil/