Kapsel Hydrokortison APL 1 mg samt 2,5 mg – rikslicensen upphör

Alternativ:
T Hydrocortone Accord 10 mg (tidigare Auden McKenzie) – licenspreparat har krysskåra vilket underlättar att dela i fjärdedelar jmf med de alternativ, T Hydrokortison Orion 10 mg och T Hydrokortison Orifarm 10 mg som bara har en brytskåra.
Oavsett vad man väljer rekommendera gärna apotekets tablettdelare. 

APL har fått ett generellt undantag för barn att tillverka Hydrokortison kapslar i de fall man inte kan använda Alkindi. Vuxna kan eventuellt få Hydrokortison ex tempore godkänt om läkare på receptet skriver att det finns medicinska skäl. Exempelvis att patienten inte kan dela Hydrocortone tabletten i fjärdedelar. 

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Ansokan-om-fornyad-rikslicens-for-Hydrokortison-APL-avslas/