Kartläggning av endokrinologi i Europa

Just nu genomför European Society of Endocrinology en kartläggning av endokrinologin i Europa.
https://www.ese-hormones.org/research/mapping-endocrinology-in-europe/

Svenska Endokrinologföreningen är en del av ESE och alla medlemmar ombeds att svara på enkätundersökningen senast 30 november.
https://www.surveymonkey.co.uk/r/RYLQKMT