Metopiron åter tillgängligt utan problem

Läkemedlet Metopiron är nu åter fullt tillgängligt på den svenska marknaden.