Styrelsen

Ordförande:

Sven Karlsson
Endokrinmottagningen
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
TEL: 046-177175
sven.karlsson@skane.se

Vice Ordförande:

Charlotte Höybye
Patient Område Endokrinologi och Nefrologi
Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
TEL: 08-51 77 53 79
charlotte.hoybye@sll.se

Vetenskaplig sekreterare:

Per Dahlqvist
Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
TEL: 090-785 33 90
per.dahlqvist@umu.se

Skattmästare:

Niklas Abrahamsson
Endokrin och Diabetes
Specialmedicin, Akademiska Sjukhuset
75051 Uppsala
Tel: 018-611 43 97
Niclas.abrahamsson@medsci.uu.se

Facklig sekreterare:

Ragnhildur Bergthorsdottir
Endokrinologi, Diabetologi, Metabolism
VO Medicin, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
41345 Göteborg
Tel: 031-342 73 33
ragnhildur.bergthorsdottir@medic.gu.se

Övriga ledamöter

Jeanette Wahlberg Hughes
Endokrinmedicinska sektionen
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
TEL: 010-1031204
jeanette.wahlberg@regionostergotland.se


Cristina Volpe
PF Diabetes och Metabolism, Patientområde Endokrinologi och Njurmedicin, Tema Inflammation och Infektion
C2:94 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
cristina.dahlqvist-volpe@sll.se


Ola Lindgren
Endokrinmottagningen, Skånes Universitessjukhus
Lasarettsgatan 15
222 41 Lund
TEL: 046-171000
ola.g.lindgren@skane.se


Erik Waldenström
Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
TEL: 040-332043
ew.malmo.sef@gmail.com


Anna-Karin Åkerman
Medicinkliniken sekt för diabetes och endokrinologi, Universitetssjukhuset Örebro
Grev Rosengatan, 70185 Örebro
TEL: 019-6021301
anna-karin.akerman@regionorebrolan.se