Styrelsen

Ordförande:

Sven Karlsson
Endokrinmottagningen
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Vice Ordförande:

Charlotte Höybye
Patient Område Endokrinologi och Nefrologi
Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Vetenskaplig sekreterare:

Per Dahlqvist
Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Skattmästare:

Niklas Abrahamsson
Endokrin och Diabetes
Specialmedicin, Akademiska Sjukhuset
75051 Uppsala

Facklig sekreterare:

Ragnhildur Bergthorsdottir
Endokrinologi, Diabetologi, Metabolism
VO Medicin, Område 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blå stråket 5
41345 Göteborg

Övriga ledamöter

Jeanette Wahlberg Hughes
Endokrinmedicinska sektionen
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping


Cristina Volpe
PF Diabetes och Metabolism, Patientområde Endokrinologi och Njurmedicin, Tema Inflammation och Infektion
C2:94 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm


Ola Lindgren
Endokrinmottagningen, Skånes Universitessjukhus
Lasarettsgatan 15
222 41 Lund


Erik Waldenström
Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö


Anna-Karin Åkerman
Medicinkliniken sekt för diabetes och endokrinologi, Universitetssjukhuset Örebro
Grev Rosengatan, 70185 Örebro